Våre psykologer og terapeuter

Samtlige av våre psykologer har 6-årig profesjonsutdanning i klinisk psykologi i tillegg til ulike tilleggsutdanninger. Alle er autoriserte kliniske psykologer og benytter seg av forskningsbaserte metoder og praksis. Samlet har vi kompetanse innenfor de fleste områder og du kan oppsøke oss for hjelp med blant annet angst, depresjon, stress, utbrenthet, fobier, sorgreaksjoner, traumer, samlivsproblematikk, smertemestring, personlig utvikling m.m.

Vi har fordypet oss innenfor ulike felt, -barn, ungdom, voksne, og med ulike tilnærminger, -kognitiv adferdsterapi, narrativ terapi, familieterapi, mindfulnessbaserte tilnærminger (bl.a. Acceptance and Commitment Therapy), EMDR, motiverende intervju (MI) med mer.

Vi er som terapeuter opptatt av å møte våre pasienter med genuin interesse, varme, respekt og profesjonalitet.

Psykologene

Sigyn Birkeland

Utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo med erfaring fra familiearbeid, krisearbeid og fra arbeid med barn med skader i hjernen. Har fordypning i barne- og familieterapi og liker godt å arbeide med barn, unge og deres familier og videreutdanning i traumeterapi og i kroppsorientert psykoterapi. Har vært spesielt opptatt av mobbing og skole, og av samarbeid mellom alle de som har med de unge å gjøre.Tar også imot voksne og eldre klienter med ulike problemer og livsutfordringer. Er opptatt av hvordan opplevelser i fortiden påvirker livet vi lever nå, og av hvordan man kan finne nye tilnærminger til livet som gir mening og livsglede.
Har i tillegg til å være psykolog mange års erfaring som utøvende musiker. 

Mobil: 905 62 991, E-post:

Lasse Bredal-Knutsen

Utdannet psykolog i 2004. Spesialist i klinisk psykologi. Jobber til daglig ved Distriktpsykiatrisk senter (DPS). Har bred og variert erfaring fra arbeid med barn, unge, voksne og familier med ulike vansker og lidelser. Har videreutdanning i kognitiv atferdsterapi og mentaliseringsbasert terapi, men er opptatt av å hele tiden benytte metoder som passer den enkelte. Kan ta imot de fleste problemstillinger, fra milde til moderate plager, til langvarige og sammensatte utfordringer. Er som terapeut åpen, trygg, aktiv og opptatt av å etablere en god samarbeidsrelasjon med klientene. 


Mobil: 404 82 708, E-post:

Peter Lyby

Utdannet psykolog i 2006. Jobber til daglig som psykolog og forskningsleder ved CatoSenteret rehabiliteringssenter i Son, Vestby. Fullfører forløp til psykologspesialist i klinisk helsepsykologi medio 2025. Har doktorgrad på placebo/nocebo effekten på smerte fra 2011. Lang erfaring med å hjelpe mennesker med milde til moderate psykiske plager og lidelser. Også lang erfaring og spisskompetanse innen forståelse og behandling av sammensatte symptomlidelser (vedvarende smerte, fatigue osv), dvs kliniske områder som ofte omtales med betegnelser som stressmedisin, livsstilsmedisin, helsepsykologi, atferdsmedisin. Har etterutdanning innen kognitiv atferdsterapi, aksept og forpliktelsesterapi (ACT) og pain reprocessing therapy (PRT) og bruker disse aktivt i mine oppfølginger. Er en trygg og kunnskapsrik terapeut, som er opptatt av å lage robuste endringsforløp og med fokus på hjelp-til-selvhjelp.

Stress, smerte, fatigue, kronisk sykdom, angst, depresjon.

Mobil 40203522, Epost:

 

Mikael Bergene

Jobber i det daglige som psykolog i spesialisthelsetjenesten på DPS Follo. Er som behandler er opptatt av å forstå klientens behov og tilpasse behandlingen til det den enkelte trenger. Har erfaring med å behandle bl.a. angst, depresjon, avhengighet, traume, tvang, ADHD, relasjonsvansker, personlighetssårbarheter, søvnvansker, stress og utbrenthet. Tilnærmingene i terapien er kognitiv terapi, aksept og forpliktelsesterapi, metakognitiv terapi, EMDR. Er også opptatt av å implementere følelsesbevissthet og selvomsorg. Har gjennom arbeidet på sykehuset fått god erfaring med å utrede et bredt spekter av psykiske vansker, og har tidligere erfaring med å ha jobbet i rusfeltet (ARA) og behandlet barn/ungdom i BUP.

Tilbyr i tillegg til samtaleterapi også ADHD-utredning av voksne, samt utredning av andre tilstander ved behov. Er tilgjengelig for onlinesamtaler.

Mob: 94813696               Epost: 

(Hvis du sender e-post eller sms er det viktig at du ikke sender sensitive opplysninger)