Våre psykologer

Samtlige av våre psykologer har 6-årig profesjonsutdanning i klinisk psykologi i tillegg til ulike tilleggsutdanninger. Alle er autoriserte kliniske psykologer og benytter seg av forskningsbaserte metoder og praksis. Samlet har vi kompetanse innenfor de fleste områder og du kan oppsøke oss for hjelp med blant annet angst, depresjon, stress, utbrenthet, fobier, sorgreaksjoner, traumer, samlivsproblematikk, smertemestring, personlig utvikling m.m.

Fra 2020 kan vi også tilby terapi hos en erfaren psykiatrisk sykepleier med bred terapeutisk utdanning, og lang erfaring med mennesker i alle aldre og livsfaser.

Vi har fordypet oss innenfor ulike felt, -barn, ungdom, voksne, og med ulike tilnærminger, -kognitiv adferdsterapi, Narrativ terapi, Familieterapi, Mindfulnessbaserte tilnærminger (bl.a. Acceptance and Commitment Therapy), EMDR, motiverende intervju (MI) med mer.

Vi er som terapeuter opptatt av å møte våre pasienter med genuin interesse, varme, respekt og profesjonalitet.

Psykologene

Sigyn Birkeland

Utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo med erfaring fra familiearbeid, krisearbeid og fra arbeid med barn med skader i hjernen. Har fordypning i barne- og familieterapi og liker godt å arbeide med barn, unge og deres familier. Har vært spesielt opptatt av mobbing og skole, og av samarbeid mellom alle de som har med de unge å gjøre. Tar også imot voksne klienter med ulike problemer og livsutfordringer. Er opptatt av hvordan opplevelser i fortiden påvirker livet vi lever nå, og av hvordan man kan finne nye tilnærminger til livet som gir mening og livsglede.
Har i tillegg til å være psykolog mange års erfaring som utøvende musiker. 
Har for tiden ikke ledig kapasitet
Mobil: 905 62 991, E-post:

Anja Walstad

Utdannet klinisk psykolog, og er under spesialisering. Jobber til daglig på en avdeling for rus og psykiatri. Har fra tidligere erfaring med krisehåndtering og akutte livshendelser. Er opptatt av å hjelpe mennesker å leve et godt og meningsfylt liv. Benytter seg av flere terapeutiske perspektiver i behandlingen, og er opptatt av å tilpasse terapien til hver klients behov og personlighet. Tar imot mennesker i alle aldre med alle typer livsutfordringer, psykisk ubehag og symptomer. Har spesielt god erfaring med samtaler med par og ungdommer. Forsøker å møte sine klienter med en åpen og aksepterende holdning, og ønsker å skape en trygg terapeutisk relasjon
Mobil: 482 71 572, E-post:

Lasse Bredal-Knutsen

Utdannet psykolog i 2004. Spesialist i klinisk psykologi. Jobber til daglig ved Distriktpsykiatrisk senter (DPS). Har bred og variert erfaring fra arbeid med barn, unge, voksne og familier med ulike vansker og lidelser. Har videreutdanning i kognitiv atferdsterapi og mentaliseringsbasert terapi, men er opptatt av å hele tiden benytte metoder som passer den enkelte. Kan ta imot de fleste problemstillinger, fra milde til moderate plager, til langvarige og sammensatte utfordringer. Er som terapeut åpen, trygg, aktiv og opptatt av å etablere en god samarbeidsrelasjon med klientene. 
Har for tiden noe ventetid
Mobil: 404 82 708, E-post:

Åslaug Bakke

Utdannet klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie. Har lang og bred erfaring fra arbeid med barn og unge, samt voksne med ulike livsbelastninger, livskriser og psykisk strev. Er opptatt av hele mennesket og hvordan livsbelastninger kan sette spor, også i form av ulike psykosomatiske plager, – blant annet for ungdom og unge voksne med relasjonelle utfordringer og krav om prestasjon. Har fordypning i terapi med barn og unge, samt gruppe som metode. Har i senere år jobbet mye med traumer. Tar i mot mennesker i alle aldre og livsfaser. Er opptatt av at samtalen skal være et godt møte i en trygg terapeutisk relasjon. 
Har ikke ledig kapasitet før 01.01.21
Mobil: 982 95 614, E-post:                                                                                              

(Hvis du sender e-post eller sms er det viktig at du ikke sender sensitive opplysninger)