Våre psykologer og terapeuter

Samtlige av våre psykologer har 6-årig profesjonsutdanning i klinisk psykologi i tillegg til ulike tilleggsutdanninger. Alle er autoriserte kliniske psykologer og benytter seg av forskningsbaserte metoder og praksis. Samlet har vi kompetanse innenfor de fleste områder og du kan oppsøke oss for hjelp med blant annet angst, depresjon, stress, utbrenthet, fobier, sorgreaksjoner, traumer, samlivsproblematikk, smertemestring, personlig utvikling m.m.

Vi har fordypet oss innenfor ulike felt, -barn, ungdom, voksne, og med ulike tilnærminger, -kognitiv adferdsterapi, narrativ terapi, familieterapi, mindfulnessbaserte tilnærminger (bl.a. Acceptance and Commitment Therapy), EMDR, motiverende intervju (MI) med mer.

Vi er som terapeuter opptatt av å møte våre pasienter med genuin interesse, varme, respekt og profesjonalitet.

Psykologene

Sigyn Birkeland

Utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo med erfaring fra familiearbeid, krisearbeid og fra arbeid med barn med skader i hjernen. Har fordypning i barne- og familieterapi og liker godt å arbeide med barn, unge og deres familier. Har vært spesielt opptatt av mobbing og skole, og av samarbeid mellom alle de som har med de unge å gjøre. Tar også imot voksne klienter med ulike problemer og livsutfordringer. Er opptatt av hvordan opplevelser i fortiden påvirker livet vi lever nå, og av hvordan man kan finne nye tilnærminger til livet som gir mening og livsglede.
Har i tillegg til å være psykolog mange års erfaring som utøvende musiker. 

Mobil: 905 62 991, E-post:

Lasse Bredal-Knutsen

Utdannet psykolog i 2004. Spesialist i klinisk psykologi. Jobber til daglig ved Distriktpsykiatrisk senter (DPS). Har bred og variert erfaring fra arbeid med barn, unge, voksne og familier med ulike vansker og lidelser. Har videreutdanning i kognitiv atferdsterapi og mentaliseringsbasert terapi, men er opptatt av å hele tiden benytte metoder som passer den enkelte. Kan ta imot de fleste problemstillinger, fra milde til moderate plager, til langvarige og sammensatte utfordringer. Er som terapeut åpen, trygg, aktiv og opptatt av å etablere en god samarbeidsrelasjon med klientene. 
Har for tiden noe ventetid
Mobil: 404 82 708, E-post:

Ian Sørhagen

Mobil: 92998341, E-post:

Irina Tunikova

Utdannet psykolog i 2013. Fullfører spesialiseringsløp i barne-og ungdomspsykologi november 2023. Har hovedsakelig erfaring fra arbeid med barn og ungdom i spesialisthelsetjenesten, men jobber for tiden ved Distriktpsykiatrisk senter (DPS). Har bred erfaring innenfor utredning og behandling av ulike psykiske lidelser, med en
spisskompetanse innenfor nevropsykologi. Opptatt av å skape en trygg
og god terapeutisk relasjon til mine klienter.

Mobil: 99 45 74 10. E-post 

 
 

(Hvis du sender e-post eller sms er det viktig at du ikke sender sensitive opplysninger)