Om oss

Follopsykologene, som er et privat psykologsenter, tilbyr tjenester til privatpersoner, bedrifter og offentlige instanser. Vi ønsker å være et supplement til det offentlige helsetilbudet ved å tilby rask og høyt kvalifisert hjelp. Vi har ikke refusjonsavtale med det offentlige så timene dekkes i sin helhet av den enkelte.

For å redusere spredning av coronaviruset har Follopsykologene våren 2020 tilbudt terapi per telefon og via kryptert videosamtale. Ifølge forskning kan videoterapi i mange tilfeller være et fullgodt alternativ til møter ansikt til ansikt. Når kontorene nå er åpnet igjen, opprettholder vi dette tilbudet for dem som måtte ønske det. 

Ingen problemer er for små eller for store til å ta kontakt med oss. Vi kan tilby time innen kort tid men i perioder må det påregnes noe ventetid. I den første timen vil vi bruke tid på å kartlegge behovet ditt, bli bedre kjent og se på hvordan vi kan hjelpe deg videre. Du trenger ikke å forberede deg noe spesielt til den første timen.

Våre engasjerte psykologer kjennetegnes av høy faglig kompetanse og benytter forskningsbaserte metoder. Samtlige psykologer tilknyttet oss er autoriserte kliniske psykologer og medlemmer av Norsk Psykologforening.
I tillegg kan vi nå tilby terapi hos en høyt kvalifisert psykiatrisk sykepleier, med omfattende terapeutisk utdanning, og lang erfaring i arbeid med barn, voksne og familier i krise.